Çatı Tamiri

0535 464 99 55

Çatı Tamiri

         Çatı tamiri, bazı kısımları veya tamamı hasar görmüş, eskimiş veya kullanılamaz hale gelmiş çatıların yeniden düzenlenmesi, eski hal getirilmesi ve sorunsuz bir kullanım sağlaması için gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Çatı tamiri denilince, herhangi bir eşyanın tamiri gibi bir uygulama anlaşılmalıdır. Çünkü çatı tamiri bazen tüm çatının yıkılarak yeniden yapılması gibi ciddi ve kapsamlı bir çalışma gerektirebilir. Ancak bunun yanında sadece hasarlı veya yenilenmesi gereken alanlara ilişkin olarak da hizmet verilebilir.
Çatı tamiri yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, tüm alanların kontrol edilerek tamir ve bakım isteyen her yerin onarımının sağlanmasıdır. Çatı alanları birbiri ile bağlantılıdır ve birbirini tamamlar. Aktarılmayan bir kiremit çatıdaki hasar çatı zemini, yalıtımı ve diğer alanlara zarar verir. Su sızdıran baca dipleri çatıda su birikmesine ve rutubete sebep olur ve eğer yalıtım iyi değilse veya yenilenmemişse doğrudan binada rutubet görülür. Çatı penceresinden giren rüzgar ve soğuk hava ısı kayıplarına sebep olur. Kırık veya deliklerden giren kuşların gübreleri su sızıntıları ile birleşerek inanılmaz kötü koku ve akıntı yaratır.
İşte bu yüzden çatı tamiri denildiğinde her şeyin bir bütün olarak ele alınması ve gerekli tüm uygulamaların eksiksiz yerine getirilmesi her şeyden önemlidir.
Çatı aktarma, kiremit örtülü çatılarda en geç iki yılda bir yapılması gereken uygulamalardandır. Çatı aktarma yapılırken kiremit altı örtüsünün de değiştirilmesi, baca diplerinin yalıtılması ve iskeletin hasar gören yerlerinin onarımı gerçekleştirilir.
Yalıtım uygulamalarının işlevsiz hale geldiği durumlarda sökülerek yerine yenisinin uygulanması en doğru olanıdır. Çünkü hasar görmüş ve kullanılamaz haldeki bir yalıtım faydadan çok zarar verir. Biraz daha masrafla uzun yıllar kullanılacak yeni bir yalıtım yapılması sorunun kökünden çözer.
Su dere ve oluklarının yapımı, tamiri, tıkanıklıkların açılması gibi işler de çatı tamiri konularındandır. Her yerin tamir edilmesi ama bu alanların bırakılması tüm tamiri işlevsiz hale getirecektir. Çünkü çatı yukarıda da belirttiğimiz gibi bir bütündür ve bütün olarak ele alınmalıdır. Kısacası çatı tamiri demek tüm çatının yenilenmesi ve ilk günkü hale getirilmesidir.